ความเป็นมา

 บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนยูสเวลล์ ด้วยทุนจดทะเบียน สองแสนบาท ซึ่งในปัจจุบันห้างหุ้นส่วนยูสเวลล์ ได้เลิกประกอบกิจการแล้ว โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ กิจการมีความเจริญก้าวหน้ามาตลอด ซึ่งเมื่อกิจการขยายตัวมากจึงจัดตั้งกิจการในรูปแบบบริษัท จำกัดขึ้นมาในปี 2538 ในนามบริษัทยูสเวลล์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน ห้าล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเช่น ทินเนอร์,แอลกอฮอล์,โซลเว้นท์ ด้วยการบริหารงานของผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์มากว่า 30 ปี จึงมั่นใจว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการต่อไป