ทริปดูงานต่างประเทศ ณ.ประเทศญี่ปุ่น

 

 ทริปดูงานต่างประเทศ ปี 2560 ณ.ประเทศญี่ปุ่น

ทริปดูงานต่างประเทศ ปี 2560 ของ U&I Group วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ณ.ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 • japan (1)
 • japan (10)
 • japan (11)
 • japan (12)
 • japan (13)
 • japan (14)
 • japan (15)
 • japan (16)
 • japan (17)
 • japan (18)
 • japan (19)
 • japan (2)
 • japan (20)
 • japan (21)
 • japan (22)
 • japan (23)
 • japan (24)
 • japan (25)
 • japan (26)
 • japan (27)
 • japan (28)
 • japan (29)
 • japan (3)
 • japan (30)
 • japan (31)
 • japan (4)
 • japan (5)
 • japan (6)
 • japan (7)
 • japan (8)
 • japan (9)